Bo kultura pochłania... Co o studiowaniu na Uniwersytecie w Zielonej Górze sądzi żaranka - Maja Massier

Małgorzata Fudali Hakman
Małgorzata Fudali Hakman
Studenci pierwszego roku kierunku-Animacja kultury i twórczej aktywności w sieci.
Studenci pierwszego roku kierunku-Animacja kultury i twórczej aktywności w sieci. Przemysław Przybyła
Udostępnij:
Animacja kultury i twórczej aktywności w sieci, to nowy kierunek, wpisujący się w długoletnie tradycje Uniwersytetu Zielonogórskiego kształcenia animatorów kultury, wcześniej pedagogów kulturalno –oświatowych. Dzisiaj jest to nowa odsłona tego kształcenia, zaproponowana w Instytucie Pedagogiki UZ. Jedną ze studentek jest Maja Massier mieszkająca w Żarach wokalistka, kompozytorka i tekściarka. Jednym słowem zdolna, a przede wszystkim utalentowana artystka, która postanowiła zaufać pedagogom na Uniwersytecie Zielonogórskim i wybrała ten oryginalny kierunek.

Młoda żaranka jest studentką II roku Animacji kultury i twórczej aktywności w sieci, nowego kierunku studiów pierwszego stopnia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego
Profil na FB: (https://pl-pl.facebook.com/AnimacjaKulturyUZ/);

Przewodnicząca Koła Naukowego [email protected] opowiada o swoich pasjach artystycznych, planach zawodowych oraz studiowaniu i dlaczego wybrała akurat ten unikatowy kierunek.

Jest Pani młodą osobą mocno zaangażowaną w życie kulturalne swojego miasta, ale także aktywną artystycznie ponadlokalnie. Jak to się zaczęło?
Kulturą i sztuką interesuję się od najmłodszych lat. Zakres moich zainteresowań nie ogranicza się do jednej dziedziny sztuki, ponieważ działam zarówno w obszarze plastyki, jak i muzyki i teatru. Przeprowadzałam już dwa warsztaty z tworzenia mandali, współorganizowałam warsztaty dla dzieci „Pejzaż wewnętrzny” w Żarach przy współpracy z fundacją „Perspektywa”. Główna dziedzina, w której się poruszam, to muzyka, tworzę zespół wspólnie z siostrą, Kaliną Massier. Pochodzę z artystycznej rodziny, często twórczo współpracujemy też z naszymi rodzicami. Komponujemy i tworzymy utwory muzyczne z zakresu poezji śpiewanej i piosenki aktorskiej. Przeprowadzam również zajęcia z emisji głosu. Można do tego dodać jeszcze teatr, rozpoczynając studia w Zielonej Górze, zaczęłam uczestniczyć w zajęciach z teatru improwizowanego, odbywających się w Cafe Noir w Zielonej Górze, jednak już wcześniej grałam na deskach teatru akademickiego Uniwersytetu Szczecińskiego. Wystawialiśmy sztukę Aleksandra Fredry „Śluby Panieńskie” gdzie wcieliłam się w postać Klary. Sztuka mnie pochłania, fascynuje i jest to bardzo ważny element mojego życia.

Maja MassierArtur Jurkowicz

Wspomniała Pani o rodzinnych tradycjach kulturalnego zaangażowania…
Jak najbardziej, to co jest piękne to to, że z siostrą możemy uczestniczyć w projektach rodzinnie. Między innymi teraz, w ramach współpracy z Muzeum Pogranicza Śląsko- Łużyckiego w Żarach jesteśmy w trakcie tworzenia pierwszej płyty z utworami serbołużyckimi, które zostały zaaranżowane przez Mariusza Massiera, mojego tatę, wspólnie z moją siostrą Kaliną i ze mną. Ponadto uczestniczymy teraz w projekcie stworzenia cyklu utworów wspólnie z mamą, Magdaleną Łazar z którą też czasem występujemy. Między innymi ostatnio miał miejsce koncert w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żarach, na wieczorku poetyckim Katarzyny Zychli, prezentowałyśmy tam zarówno przearanżowane utwory, jak i utwory autorskie.

Maja MassierMagdalena Łazar

Swoje pasje realizowała Pani i realizuje dzięki wsparciu najbliższych, aktualnie we współpracy z nimi. Czy także żarskie instytucje kultury i oświaty odegrały rolę w Pani rozwoju
Tak, w ramach rozwoju artystycznego miałam okazję uczęszczać na zajęcia filmowo-teatralne Żarskiego Domu Kultury, od najmłodszych lat chodziłam na sekcje artystyczne funkcjonujące na terenie ŻDK, wielokrotnie reprezentowałam placówki oświaty, do których uczęszczałam, w konkursach wojewódzkich bądź ogólnopolskich, na przykład na Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim. Ponadto kształciłam się w Państwowej Szkole Muzycznej im. Georga Philippa Telemanna w Żarach, tam skończyłam sekcję fortepianu, na pierwszym stopniu.

Wynika z tego, że od dziecka Pani życie jest mocno związane z kulturą. Aktualnie studiuje Pani na Uniwersytecie Zielonogórskim na kierunku Animacja kultury i twórczej aktywności w sieci, wybór ścieżki edukacyjnej i drogi zawodowej to kontynuacja tych pasji?
Tak, mam taką nadzieję. Bardzo się cieszę, że mogę być studentką na tym kierunku, ponieważ dzięki temu moja aktywność zawodowa będzie mogła koncentrować się na kulturze i sztuce, a to będzie dla mnie prawdziwe spełnienie marzeń.
ZOBACZ JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA UZ
Na czym polega ta „nowość” i innowacyjność kierunku, który Pani studiuje?
Koncepcja kierunku Animacja kultury i twórczej aktywności w sieci została zainspirowana przeobrażeniami uczestnictwa w kulturze następującymi w związku z rozwojem nowych mediów, a także zmianami, które zaszły w środowisku kultury w wyniku pandemii. Przez pandemię zostaliśmy zmuszeni do przeniesienia działalności kulturalnej i twórczej do Internetu. Odpowiedzią na tę sytuację i ujawnione przez nią potrzeby jest ten właśnie kierunek. W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty, które dotyczą nowych mediów i ich wykorzystania w pracy kulturalnej, edukacyjnej i animacyjnej, promocji w Internecie, streamingu, prezentowania się on-line, tworzenia stron internetowych, grafiki komputerowej, zarządzania komputerami i siecią internetową.

Studenci pierwszego roku kierunku-Animacja kultury i twórczej aktywności w sieci.Przemysław Przybyła

Czy zatem animacja kultury przenosi się do Sieci?
Uwzględnia ona sieć i nowe technologie. Studia przygotowują do pracy z ludźmi w różnym wieku w bezpośrednim kontakcie, także z wykorzystaniem nowych mediów oraz, sieci. Oprócz zajęć dotyczących sieci i nowych technologii w programie mamy też m.in. laboratoria działań twórczych (teatr, taniec, fotografia), zajęcia z metodyki animacji kultury, z przygotowania i realizacji projektów animacyjnych, organizacji czasu wolnego, pozyskiwania dotacji w kulturze i edukacji, komunikacji i autoprezentacji.

Studenci pierwszego roku kierunku-Animacja kultury i twórczej aktywności w sieci.Przemysław Przybyła

Jest już Pani po pierwszym roku studiów, co ciekawego i ważnego wydarzyło się w trakcie tego roku?
Pierwsza rzecz która przychodzi mi na myśl to na pewno utworzenie naszego koła naukowego „[email protected]”, koło powstało bardzo szybko, ponieważ większość kół naukowych powstaje na drugim roku studiów, natomiast my pozwoliliśmy sobie na wkroczenie w ten świat tak naprawdę zaraz po rozpoczęciu roku akademickiego. Nasze koło naukowe podjęło działalność w social mediach, uczestniczymy w promocji naszego kierunku, np. nagrywamy filmy, publikujemy fotografie, założyliśmy Tik Toka. Aktualnie pełnię funkcję przewodniczącej koła, wspólnie z cudowną grupą kreatywnych osób, z którymi mam okazję studiować, staramy się realizować wiele kulturalnych przedsięwzięć na terenie Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielonej Góry i okolic.
ZOBACZ FILM:

Jakie działania podejmowaliście jako studenci Animacji kultury i twórczej aktywności w sieci oraz koło naukowe [email protected]?
Koło mocno zaangażowało się w organizację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Otyniu, której koordynatorem jest nasz kolega z roku, Michał Kołaczkiewicz. Ponadto przeprowadziliśmy Zwierzakcję charytatywną zbiórkę dla zielonogórskiego schroniska dla zwierząt. Koło wsparło także dwa wydarzenia kulturalne podczas Dnia Dziecka, realizowane w ramach przedmiotu metodyka animacji kultury. Jedno z tych wydarzeń to były twórcze warsztaty dla dzieci, DIY, organizowane na „deptaku”, przy zielonogórskim BWA, natomiast drugie to wieczór twórczy w Cafe Noir, podczas którego prezentowaliśmy nasze umiejętności artystyczne: działalność plastyczną, muzyczną i taneczną. Pod koniec roku akademickiego ruszyliśmy z projektem Strefa kultury, podczas Bachanaliów mieliśmy swoje stoisko, gdzie prezentowaliśmy działalność instytucji kultury działających na terenie Zielonej Góry. Przy cudownym wsparciu instytucji przygotowaliśmy szereg materiałów, które prezentowaliśmy osobom zainteresowanym, jak również wskazywaliśmy studentom uczestniczącym w Bachanaliach korzyści płynące z aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Studenci pierwszego roku kierunku-Animacja kultury i twórczej aktywności w sieci.Przemysław Przybyła

Zatem z jednej strony Państwo, jako studenci Animacji kultury i twórczej aktywności w sieci, działacie w przestrzeni lokalnej, w otoczeniu Uniwersytetu, a z drugiej strony podjęliście różnego rodzaju inicjatywy aktywizujące studentów UZ.
Tak jest, zależy nam, by kultura cieszyła się coraz większym zainteresowaniem, chodzi o aktywniejsze uczestnictwo w życiu kulturalnym, ułatwianie dostępu do informacji o działaniach podejmowanych przez instytucje kultury. To są nasze priorytety, które będziemy stopniowo wdrażali przez kolejne lata studiów w ramach działalności naszego koła naukowego.

Studenci pierwszego roku kierunku-Animacja kultury i twórczej aktywności w sieci.Przemysław Przybyła

Z tego co Pani mówi wnioskuję, że są to studia, podczas których zdobywacie wiedzę nie tylko w salach wykładowych, ale dużo dzieje się poza Uniwersytetem, studenci uczą się w praktyce i poprzez kontakt z praktykami.
Tak, na przykład w ramach przedmiotu metodyka animacji kultury mieliśmy okazję odwiedzać placówki kultury z Zielonej Góry i okolic i zobaczyć świat kultury „od zaplecza”, porozmawiać z ludźmi zatrudnionymi w sektorze kultury, ludźmi którzy tworzą ją i działają na jej rzecz.

Co zatem można robić po tych studiach?
Po ukończeniu studiów na Animacji kultury i twórczej aktywności w sieci mamy szereg opcji zatrudnienia, zarówno w placówkach prywatnych, jak i publicznych zajmujących się kulturą, edukacją kulturalną, animacją kultury, organizacją czasu wolnego, promocją kultury. Możemy działać w środowisku mediów, w social mediach, serwisach internetowych zajmujących się kulturą, prowadzić grupy twórcze, możemy pracować w domach i centrach kultury, ale także w działach edukacyjnych lub działach do spraw projektów w teatrach, filharmoniach, muzeach, galeriach sztuki. Animatorzy pracują również w organizacjach pozarządowych: stowarzyszeniach i fundacjach zajmujących się działalnością społeczno- kulturalną, edukacyjną, artystyczną, tu szczególnie przydają się kompetencje dotyczące pracy projektowej. Na tych studiach otrzymujemy także kwalifikacje pedagogiczne, co pozwala znaleźć zatrudnienie w placówkach oświatowych, np. młodzieżowych domach kultury lub świetlicach szkolnych.

Niektórzy młodzi ludzie, stojący przed wyborem kierunku studiów, mogą czuć się onieśmieleni, wyobrażać sobie, że są to studia dla osób zajmujących się sztuką, mających już doświadczenie w działalności w obszarze kultury. Czy tak jest?
Tak naprawdę decydując się na studiowanie tego kierunku, na początku sama byłam onieśmielona, mimo że już funkcjonowałam w różnych obszarach kultury. Czułam lekki stres związany z tym, kogo spotkam, jak będziemy się dogadywali. Przede wszystkim jednak można powiedzieć, że te studia są dla osób poszukujących, osób, które pragną kontaktu z ludźmi, osób twórczych i kreatywnych, nie chodzi tu o kompetencje artystyczne, które są miłym dodatkiem, jednak bardziej chodzi o gotowość do wchodzenia w interakcje z drugim człowiekiem i odnajdywania tego kreatywnego światła w codziennym życiu.

A kompetencje medialne? Czy potrzebne są jakieś szczególne doświadczenia medialne, by studiować na takim kierunku?
Studia na tym kierunku tak naprawdę wyposażą nas w kompetencje medialne, w środki do działania w social mediach, w świecie Internetu. Oczywiście mamy też na roku osoby, które już mocno działają w Internecie. Jeśli ktoś już faktycznie udziela się w sieci to na tym kierunku się odnajdzie. Myślę, że na początku to nie jest niezbędne, aczkolwiek studia bardzo pomogą to rozwinąć.
Jest Pani już po pierwszym roku studiów, jak wygląda życie studenckie w Zielonej Górze z perspektywy animatorki kultury- studentki?
Już po wizytach w placówkach kultury mogę powiedzieć, że Zielona Góra ma bardzo bogatą ofertę, możemy odnaleźć się w wielu dziedzinach, znaleźć wiele sposobów na kreatywne i ciekawe spędzenie czasu też poza zajęciami. A nasze studia pokazują nam to wszystko, te możliwości. Z kolei choćby poprzez działalność naszego koła naukowego możemy pobudzać życie studenckie i wspólnie budować kulturę Zielonej Góry.
Zobacz film Żarskiego Domu Kultury - koncert sióstr Massier podczas Dni Żar

Jest Pani mieszkanką Żar i wybrała Pani Zieloną Górę jako miejsce studiowania. Czy fajnie się studiuje w Zielonej Górze?
Moim zdaniem Zielona Góra ma bardzo duży potencjał, jeśli chodzi o działalność kulturalną, potencjał, by tworzyć nowe przestrzenie kulturalne i wykorzystywać te już istniejące. Jako osoba studiująca w tym mieście, mogę powiedzieć, że w Zielonej Górze super się studiuje i jak najbardziej polecam, a kierunek Animacja kultury i twórczej aktywności w sieci to strzał w dziesiątkę. Jeśli chcemy odnaleźć się w tym dynamicznie zmieniającym się świecie, zarówno w przestrzeni wirtualnej jak i w codziennej przestrzeni offline, to te studia do tego przygotowują.

Jakie ma pani plany po skończeniu studiów?
W tym momencie powoli, powoli wkraczam już na ścieżkę zawodową, mam już za sobą pierwsze warsztaty, projekty. Przez działalność w kole naukowym miałam okazję dowiedzieć się, jak wygląda tworzenie projektów kulturalnych i organizacja imprez, co bardzo mnie pochłonęło. Dodatkowo też realizuję konsekwentnie nowe projekty muzyczne, daję koncerty, czym też chcę się zajmować w przyszłości. Można powiedzieć, że studia coraz mocniej „popychają” mnie do tego by zostać w sztuce, zostać w kulturze, i w tym się realizować.
Życzę w takim razie, by plan udało się z sukcesem zrealizować i bardzo dziękuję za rozmowę.

Animacja kultury i twórczej aktywności w sieci, to nowy kierunek studiów I stopnia utworzony w roku 2021 w Instytucie Pedagogki, na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego

Rekrutacja na Uniwersytecie Zielonogórskim właśnie trwa, a szczegółowe informacje dotyczące nowego kierunku można znaleźć tutaj: http://rekrutacja.uz.zgora.pl/kierunek/animacja-kultury-i-tworczej-aktywnosci-w-sieci/

Autorem zdjęć do filmiku i fotografii jest Przemysław Przybyła - student AKiTAwS

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Więcej informacji na stronie głównej Nasze Miasto
Dodaj ogłoszenie