Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Tuplice, Mickiewicza 27